Alergije i alergijski testovi

Alergije predstavljaju promenjenu, preosetljivu reakciju imunog sistema organizma na strane materije iz okruženja, koje nazivamo alergenima. Sklonost ka nastanku alergija je nasledna.

alergije kože

Alergeni su supstancije iz okoline koje nisu štetne, ali mogu da dovedu do alergijskih reakcija kod pojedinih osoba. Najčesci alergeni izazivači alergijskih reakcija su grinje, polen, hrana, životinjska dlaka, ubodi raznih insekata, plesan, lateks i lekovi.

Simptomi alergijskih reakcija

Simptomi alergijskih reakcija mogu biti opšti (sistemski) ili lokalizovani na organ putem koga alergeni prodiru u naš organizam. Na koži alergijske reakcije mogu da se ispolje u obliku koprivnjače ili urtikarije, sa pojavom crvenila, svraba i plikova ili su u obliku ekcemskih reakcija. Alergijski konjuktivitis karakteriše se svrabom, crvenilom i suzenjem očiju. Kod alergijskog rinitisa simptomi su kijanje, svrab, pojačana sekrecija iz nosa, a kod bronhijalne astme suvi kašalj i osećaj gušenja. Najteži oblik alergijske reakcije našeg tela je nastanak anafilaktičkog šoka.

Alergijski testovi

Alergijski testovi su nezamenjivi u otkrivanju alergena koji su uzročnici alergijskih reakcija. Od alergijskih testova koji su brzi, efikasni i bezbedni za izvodjenje, a omogućavaju u potpunosti postavljanje dijagnoze alergijske reakcije izdvajaju se:

  • Prick kožni testovi - za detekciju alergena, izazivača ranih alergijskih reakcija.
  • Epikutani testovi - za otkrivanje alergena, uzročnika ekcemskih reakcija na koži.

alergijski testovi

Prick koŽni test

Prick kožni test je vrlo efikasan za testiranje ranih alergijskih reakcija, koje su posredovane antitelima, klase IgE. Ove reakcije preosetljivosti ispoljavaju se najčešće u obliku urtikarije - koprivnjace, alergijskog rinitisa i konjuktivitisa, bronhijalne astme itd.

Koji se alergeni koriste za Prick kožne testove?

Za testiranje se koriste standardni inhalacioni alergeni, prisutni u vazduhu, a koji su najčešći  izazivači ranih alergijskih reakcija. Koriste se rastvori 12 najčešćih alergena kao što su polen trava, korova i drveća, zatim grinje, kućna prašina, budj, bakterije, duvanski dim, životinjska dlaka itd. Koriste se i rastvori histamina i fiziološkog rastvora koji služe kao kontrola.

Kako se izvode Prick kožni testovi?

Test se izvodi stavljanjem kapi, rastvora alergena na kožu unutrašnje strane podlaktice. Nakon nanošenja alergena, lancetom se ova mesta lagano bocnu da bi alergen dospeo u površni sloj kože. Posle 20 minuta očitava se reakcija na mestima aplikovanih alergena. Pojava crvenila, otoka i svraba na odredjenom obeleženom mestu, pouzdan je znak alergijske reakcije organizma za odgovarajući alergen.

Za uspešno izvodjenje Prick kožnih testova neophodan je prekid uzimanja antihistaminika najmanje 48 h pre obavljnog testiranja. Prilikom testiranja, reakcija na mestu aplikacije alergena nekada može biti burnija, u vidu pojave intezivnog crvenila, plikova ili svraba, koji se šire i izvan obeleženih mesta. Dermatolog za takvu reakciju može ordinirati adekvatnu terapiju.

Epikutani testovi

Epikutani testovi su pogodni za dijagnostikovanje kontaknog alergijskog dermatitisa ili ekcema koji nastaju na koži, nakon ponavljanog kontakta sa odredjenim alergenima koji dovode do zapaljenja u vidu crvenila, svraba, plikova ili ljuspanja.

Kako se izvodi epikutano testiranje?

Epikutani testovi se izvode tako što se na čistu kožu ledja, koja je bez promena, nalepi flaster sa standardnom evropskom serijom alergena. Koristi se 18 vrsta supstancija koje najčešće izazivaju kotaktnu alergiju kao što su nikl, kobalt hlorid, kalijum bihromat, neomicin, formalin, parafenilendiamin, peruvijanski balzam itd. Flaster se nosi na koži 48 sati, nakon čega se očitavaju rezultati, a po potrebi očitavanje može biti i nakon 72 sata. Ukoliko je osoba alergična na mestu kontakta sa alergenom razvija se crvenilo i svrab, a nekada i mehurići. Tokom nošenja flastera važno je da pacijent ličnu higijenu sprovodi tako da se flaster ne kvasi i ne skida.

Epikutani testovi su nephodni kada želimo da otkrijemo alergene, uzročnike kontaknih alergija a sprečavanjem daljeg izlaganja odgovarajućim alergenima omogućavamo brže povlačenje i izlečenje kožnih promena.

Alergijski testovi omogućavaju brzo i efikasno otkrivanje alergena koji su uzročnici alergijskih reakcija, što uz odgovarajuće anamnestičke podatke koje pacijent daje i kliničku sliku, omogućava dermatologu postavljanje dijagnoze i lečenje odgovarajućeg tipa alergije.