Uklanjanje Bradavica teČnim azotom

Uklanjanje tečnim azotom (krioterapija) je intervencija tokom koje se zamrzava tkivo bradavice. Na taj način se formira podliv ispod promene i krasta sa kojom bradavica otpadne.

uklanjanje bradavica:
1. radiotalasima 2. tečnim azotom 3. lokalnim preparatima