Lokalni Preparati u LeČenju Bradavica

Lokalne preparate prepisuje dermatolog. Najčešće u sebi sadrže salicilnu kiselinu u odgovarajućem procentu i posebnim podlogama.
Preparati se nanose na samu promenu uz zaštitu okoline. Primenjuju se kao kućna monoterapija ili uz terapiju tečnim azotom ( kao dopuna u kućnim uslovima ).


uklanjanje bradavica:

1. radiotalasima 2. tečnim azotom 3. lokalnim preparatima